Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Đăng bố cáo thành lập công ty

+ Chúng tôi thay mặt doanh nghiệp nộp đơn từ hồ sơ cho các nhà soạn báo lớn và uy tín
+ Chúng tôi thay mặt các bạn nhận các chứng từ từ các nhà soạn báo chuyển lại cho công ty ngay khi 3 số báo đã phát hành.
2. Chúng tôi Nhận đăng các loại bố cáo sau:
- Thành lập công ty.
- Thay đổi địa chỉ.
- Thay đổi người đại diện.
- Thay đổi thành viên.
- Thay đổi vốn điều lệ. Bổ sung ngành nghề……..
- Quảng cáo, Rao vặt.
- Thành lập Chi Nhánh,VPĐD.
- Thông báo mất giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh.
-  Giải thể công ty.
Và các thông tin có liên quan khác…