Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ thành lập Công ty Cổ phần và tư vấn thành lập công ty tại Topiclaw.Với kinh nghiệm tư vấn cho hàng trăm Doanh nghiệp, VP Luật Topiclaw -đã và đang tạo dựng được niềm tin của Doanh nghiệp với phương châm cam kết đảm bảo chất lượng tư vấn và sự tận tình phục vụ khách hàng.
I. Tư vấn các quy định của Pháp luật
 1. Tư vấn lựa chọn mô hình và Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp;
 2. Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập Doanh nghiệp;
 3. Tư vấn các điều kiện thành lập, góp vốn và quản lý Doanh nghiệp;
 4. Tư vấn về tỷ lệ góp vốn, phương thức góp vốn, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
 5. Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cổ đông;
 6. Tư vấn lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực hoạt động Kinh doanh;
 7. Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;
 8. Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
II. Trình tự Đăng ký kinh doanh
 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 2. Soạn thảo dự thảo Điều lệ Công ty
 3. Soạn thảo danh sách Cổ đông sáng lập
 4. Giấy ủy quyền
 5. Các giấy tờ khác có liên quan.
III. Đại diện thực hiện các thủ tục
 1. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu;
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp;
 6. Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế;
 7. Nhận giấy Mã số thuế của Doanh nghiệp;
IV. Cam kết sau thành lập
 1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thành lập Doanh nghiệp;
 2. Soạn thảo Điều lệ cho Doanh nghiệp;
 3. Soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ trong Doanh nghiệp;
 4. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 5. Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;
 6. Hướng dẫn các thủ tục kê khai thuế và mua Hóa đơn;
 7. Tư vẫn miễn phí trong 1 năm sau khi thành lập;
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miến phí và làm dịch vụ thành lập công ty một cách tốt nhất !!