Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội của Công ty Tư vấn luật Topiclaw trong tư vấn thành lập doanh nghiệp bao gồm:
1. Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:
- Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;
- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;
- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
- Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
2. Tư vấn và làm dịch vụ thành lập công ty với các loại hình công ty sau
- Dịch vụ Thành lập công ty trọn gói
- Dịch vụ Thành lập công ty cổ phần
- Dịch vụ Thành lập công ty TNHH 1 thành viên
- Dịch vụ Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Dịch vụ Thành lập công ty hợp danh
- Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tư nhân
- Dịch vụ Thành lập công ty vốn 100% nước ngoài
- Dịch vụ Thành lập công ty liên doanh
- Dịch vụ Thành lập tập đoàn kinh tế
- Dịch vụ Thành lập văn phòng đại diện
- Dịch vụ Thành lập chi nhánh
- Dịch vụ Thành lập hộ kinh doanh
- Dịch vụ Thành lập địa điểm kinh doanh
- Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh
- Dịch vụ Thay đổi tên công ty
- Dịch vụ Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
- Dịch vụ Thay đổi vốn điều lệ công ty
- Dịch vụ Thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Dịch vụ Thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Dịch vụ Thay đổi cổ đông công ty
- Dịch vụ Thành lập công ty cổ phần
- Dịch vụ Thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên
- Dịch vụ Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
- Dịch vụ Thay đổi thành viên công ty hợp danh
- Dịch vụ Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
- Dịch vụ Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh
- Dịch vụ Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện
- Dịch vụ Thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh
- Dịch vụ Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

3. Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

- Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

4. Cam kết của Công ty Tư vấn Luật Bravolaw trong thành lập doanh nghiệp:

- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;
- Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;
- Cung cấp văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.