Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Quyền thành lập doanh nghiệp:
Đối tượng được thành lập doanh nghiệp
- Đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
Đặt tên doanh nghiệp:
- Tư vấn doanh nghiệp về quy định đặt tên công ty,cách đặt tên doanh nghiệp đúng ý tưởng và đúng luật
- Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển thương hiệu
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
- Ngành nghề được phép kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
- Ngành nghề cấm kinh doanh
Vốn điều lệ:
- Tư vấn về  mức vốn điều lệ phù hợp để thành lập doanh nghiệp
- Tư vấn cụ  thể về những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp  định
Nơi đăng ký kinh doanh:
- Đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân
- Đối với hộ kinh doanh cá thể
Hồ sơ đăng ký  kinh doanh:
- Đơn đăng ký kinh doanh
- Danh sách thành viên
- Điều lệ
- Các giấy tờ khác (nếu có)
Cung cấp các dich vụ tư vấn về thành lập doanh nghiệp:
- Dịch vụ thành lập công ty trọn gói
- Thành lập công ty cổ phần
- Thành lập công ty hợp danh
- Thành lập công ty TNHH 1 thành viên
- Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Tư vấn thành lập công ty các loại: thành lập công ty xây  dựng,thành lập công ty kinh doanh dược phẩm,kinh doanh bất dộng sản……
2. Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Đăng ký thay đổi vốn
Đăng ký thay đổi thành viên …..
3. Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
-Lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp  đặt trụ sở chính
-Lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố không phải là  nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 4. Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp
- Tư vấn doanh nghiệp các vấn  đề liên quan và thủ tục giải thể doanh nghiệp
-Tư vấn các vấn  đề liên quan và thủ tục phá sản doanh nghiệp
5. Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp. Mua, bán doanh nghiệp
-Tư vấn doanh nghiệp các điều kiện và thủ tục mua doanh nghiệp
-Tư vấn doanh nghiẹp các điều kiện và thủ tục bán doanh nghiệp
-Cung cấp kế toán trưởng báo cáo thuế hàng tháng cho các doanh nghiệp
- Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp,hợp nhất doanh nghiệp,chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
6. Địa bàn hoạt động của công ty
- Hiên công ty đang mở rông địa bàn hoạt động trên các tỉnh thành như : Hà Nội,Thành phố HCM,Hải Dương,Hải Phòng…