Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Hướng dẫn thành lập công ty

Topiclaw hướng dẫn thành lập công ty trọn gói với mức giá rẻ nhất trên thị trường trong 10 ngày làm việc không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ với đội ngũ luật sư uy tín và giáu kinh nghiệm.
Hướng dẫn thành lập công ty :
A. Hướng dẫn thành lập công ty
Điều kiện thành lập công ty TNHH
1. Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng pháp luật cấm.
2. Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại điều 24 Luật doanh nghiệp.
3. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của điều 24 Luật doanh nghiệp.
4. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
5. Chủ đầu tư không vi phạm điều 9, 10 Luật doanh nghiệp.
B. Hướng dẫn thành lập công ty
Hồ sơ đăng ký kinh doanh
1. Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu thống nhất) thành lập công ty TNHH .
2. Điều lệ công ty (theo mẫu thống nhất) thành lập công ty TNHH .
3. Danh sách thành viên thành lập công ty TNHH .
C. Hướng dẫn thành lập công ty
Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp được quyền kinh doanh kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể:
- Đối với ngành, nghề có yêu cầu về vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.
- Đối với ngành, nghề có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp.
Hy vọng với hướng dẫn thành lập công ty trên đây bạn đã hiểu rõ hơn về các quy định khi muốn thành lập công ty.