Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Làm thế nào để điều hành công ty mới ?

    1. Bạn phải làm cách nào để khỏi việc điều hành công ty, vì điều hành công ty rất mệt, không giống như đi bách phố, ăn kem, café đâu nhé.

    2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người điều hành công ty phải có mặt ở công ty 24/24 và phải luôn luôn nghĩ đến việc kiếm tiền để trả chi phí các loại, đặc biệt là chi phí mướn người và thuê mặt bằng, nên bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định có nên bắt tay vào điều hành công ty hay không.

    3. Do vậy, theo tôi điều cần làm trước tiên là bạn nên xúc tiến thủ tục giải thể công ty.

    4. Sau đó, học cách quản lý và điều hành công ty.

    5. Rồi mở công ty trở lại.