Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Nộp hồ sơ thành lập công ty qua mạng

TP Hà Nội vừa đặt ra chỉ tiêu, trong năm, 40% hồ sơ kê khai thuế, 20% hồ sơ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, 20% hồ sơ giấy phép lái xe của công dân, doanh nghiệp được nộp qua mạng…

Theo Kế hoạch số 39/KH-UBND về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2012, Hà Nội sẽ hoàn thành việc mở rộng Cổng thông tin điện tử, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, một số dịch vụ cơ bản đạt mức độ 3; 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã ứng dụng phần mềm 1 cửa và tích hợp với cổng thông tin điện tử của các đơn vị, 20% số xã, phường, thị trấn triển khai ứng dụng một cửa điện tử; 40% hồ sơ kê khai thuế, 20% hồ sơ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập công ty,, 20% hồ sơ giấy phép lái xe của công dân, doanh nghiệp được nộp qua mạng…


Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định.
 2. Dự thảo điều lệ của công ty
 3. Danh sách cổ đông sáng lập ra và các giấy tờ kèm theo có lien quan đến:
  a)    Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu…. photo công chứng không quá ba tháng.
  b)    Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền, các giấy tờ liên quan khác.
 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với những công ty kinh doanh những ngành nghê mà đòi hỏi phải có vốn pháp định.
 5. Khi thành lập một công ty cổ phần thì người đại diện theo pháp luật hoặc người có liên quan buộc phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi  phải có chứng chỉ hành nghề.
  Mọi hồ sơ thủ tục khi thành lập công ty cổ phần, thành lập mới  cho công ty cổ phần phải đúng hồ sơ thủ tục theo quy định của nhà nước quy định.
Hà Nội cũng đặt mục tiêu 50% sở, ngành, quận, huyện hoàn thành xây dựng “Cơ quan điện tử”. Đối với ứng dụng CNTT, đảm bảo 30% các cuộc họp của UBND TP, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã áp dụng họp trực tuyến trên môi trường mạng; 100% văn bản chỉ đạo của UBND TP, 60% của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và 20% của xã, phường, thị trấn được giao dịch trên môi trường mạng…
Về nhiệm vụ, trong năm 2012, TP Hà Nội sẽ tập trung xây dựng quy hoạch phát triển CNTT và kiến trúc chính phủ điện tử TP; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dùng chung và nội bộ của các cơ quan; triển khai các phần mềm ứng dụng đảm bảo đồng bộ, hiện đại; phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng như kinh tế – xã hội, quy hoạch kiến trúc, tài nguyên môi trường, quản lý đất và xây dựng phát triển đô thị trên nền GIS cấp quận, huyện, xã, phường; quản lý lao động, việc làm và cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu cán bộ công chức, viên chức toàn TP