Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Thành lập công ty phần mềm

I. DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY PHẦN MỀM NHƯ SAU: 1. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty phần mềm như:
- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
- Tư vấn cách đặt tên Công ty
- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh
- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp;
- Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.
 2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty phần mềm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Luật Bravo sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty Phần mềm cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Bravo sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty  phần mềm cho khách hàng;
- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty phần mềm cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;
- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.
 4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:
Sau khi công việc thành lập doanh nghiệp hoàn thành, Luật Bravo cam kết hỗ trợ Khách hàng các nội dung sau.
- Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty;
- Các biểu mẫu hồ sơ, hợp đồng, ….
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website: www.bravolaw.vn
- Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp
- Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;