Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Thành lập công ty xuất nhập khẩu

- Tiến hành soạn hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu;
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty xuất nhập khẩu tại cơ quan nhà nước;
- Tiến hành kiểm tra và theo dõi kết quả về việc thành lập công ty xuất nhập khẩu tại cơ quan nhà nước;
- Tiến hành đại diện nhận kết quả về đăng ký kinh doanh công ty xuất nhập khẩu tại cơ quan nhà nước cho khách hàng;
- Tiến hành khắc dấu, đăng ký mã số thuế cho khách hàng;
- Tiến hành đăng ký, lập hồ sơ đăng ký mua hóa đơn lần đầu cho khách hàng;
- Tiến hành biên soạn các loại biểu mẫu nội bộ công ty cho khách hàng nếu có yêu cầu;
- Tiến hành làm thủ tục thuế, báo cáo thuế cho khách hàng miễn phí 3 tháng đầu kể từ ngày thành lập;

2. Hồ sơ thành lập công ty thông thường bao gồm:
- Giấy đề nghị thành lập công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
- Điều lệ công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
- Danh sách thành viên, cổ đông công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu các cổ đông, thành viên;
- Các tài liệu khác nếu pháp luật yêu cầu.