Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Việt Tín sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng mọi vấn đề liên quan đến thành lập công ty giới thiệu việc làm. Đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ.


I. CÁC BƯỚC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 

Bước 1 -Công văn của cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố, kèm theo hồ sơ theo quy định.
Bước 2 -Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố trực thuôc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho cơ quan nộp hồ sơ ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký quyết định.
Bước 3 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, ký quyết định thành lập Trung tâm. Gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 01 bản quyết định thành lập Trung tâm

II. HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1. – Công văn đề nghị thành lập Trung tâm.

2. – Đề án thành lập Trung tâm, gồm: sự cần thiết, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ cụ thể, những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm và tính khả thi của đề án. Đề án có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

3. – Các giấy tờ văn bản liên quan chứng minh đã đủ các điều kiện hoặc cam kết của cơ quan quản lý trực tiếp đảm bảo đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm gồm:

Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.

Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm.