Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Thủ tục thành lập báo điện tử

Thủ tục thành lập báo điện tử
Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ thanh lap bao dien tu theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ thành lập báo điện tử và trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép hoạt động báo điện tử sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương
thanh lap bao dien tu
thanh lap bao dien tu
Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép hoạt động báo điện tử trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ thành lập báo điện tử của Topiclaw
 
Thành lập báo điện tử tại Bravolaw nhanh chóng thuận tiện chỉ 15 ngày:

Thành phần hồ sơ
Tờ khai đăng ký xin cấp phép hoạt động báo điện tử
Đề án về việc thành lập báo điện tử (mục đích, yêu cầu, cơ sở pháp lý, nội dung, hình thức, phương thức hoạt động và tổ chức thực hiện, nhân sự, kỹ thuật, nguồn tài chính)
Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản
Bảng tổng hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên
Sơ yếu lý lịch của lãnh đạo cơ quan báo chí
Danh sách và lý lịch trích ngang của các lãnh đạo báo và nhân sự phụ trách các phòng, ban nghiệp vụ
Bảng tổng hợp đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, kỹ thuật viên
Bản in trang chủ (home page) và trang 1 của các chuyên trang và chuyên mục chính
Quyết định thành lập cơ quan
Quyết định về việc cấp phát tên miền Việt Nam

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Nội dung     Văn bản qui định
Có người có đủ tiêu chuẩn để đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 13 Luật Báo chí
Xác định rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chủ yếu và ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí
Có trụ sở chính và có các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí