Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Thủ tục thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty tại topiclaw nhanh chóng và tiết kiệm nhất. Dịch vụ thành lập công ty tại Bravo hiện nay đang được ưa chuộng và tin cậy nhất trong tất cả các dịch vụ thành lập công ty khác trong cả nước. Vì khi khách hàng đăng ký dịch vụ thành lập công ty tại Bravo bạn sẽ được thực hiện rất nhiều những ưu đãi khác của Bravo giúp cho bạn cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn sáng suốt của bạn. Các dịch vụ tư vấn của Bravo cho thủ tục thành lập công ty:
Thành lập công ty
I. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY GỒM:
- Đơn đăng ký kinh doanh
- Danh sách  thành viên/cổ đông
- Điều lệ công ty
- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Sổ đăng ký thành viên/cổ dông sáng lập.
- Hợp đồng lao động nếu có
- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
- Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên/cổ đông;
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;
III. MỘT SỐ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỤ THỂ

- Thủ tục thành lập công ty TNHH
- Thủ tục thành lập công ty cổ phần
- Thủ tục thành lập công ty liên doanh
- Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên
- Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
- Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và được cung cấp dịch vụ thành lập công ty tốt nhất!!