Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Tọa đàm khái niệm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và thủ tục đầu tư

(MPI Portal) – Ngày 31/8, tại Hà Nội, Vụ Pháp Chế và Báo Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức tọa đàm “Khái niệm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và thủ tục đầu tư” với mục tiêu thống nhất khái niệm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đây là cơ hội để các cơ quan liên quan và doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến khái niệm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và thủ tục đầu tư.

Tham dự buổi Tọa đàm có Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Hào Hùng, Tổng Biên tập Báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán nhà nước Nguyễn Sơn, đại diện công ty kiểm toán KPMG Việt Nam, Deloitte Việt Nam, đại biểu từ các cơ quan ban ngành liên quan, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư cho biết, khái niệm về doanh nghiệp ĐTNN tưởng chừng như rất đơn giản và rõ ràng. Nhưng trên thực tế khái niệm này vẫn còn nhiều cách hiểu, nhiều định nghĩa khác nhau. Điều này gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh và thủ tục cấp đầu tư kinh doanh, trở thành đề tài còn nhiều tranh luận giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.
 Vì vậy, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thông qua buổi Tọa đàm này sẽ đưa ra cách nhìn đầy đủ về khái niệm doanh nghiệp ĐTNN. Ông cho biết thêm, trong thời gian tới  Luật Đầu tư sẽ được Quốc hội sửa đổi nhằm giải quyết những vướng mắc trên thực tế. Ông Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam đã gia nhập WTO, vì vậy cần có sự sửa đổi Luật Đầu tư để tháo gỡ rào cản trong môi trường đầu tư.

Sau 6 năm có hiệu lực, Luật Đầu tư đã phát huy được những tác dụng tích cực của mình trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2006-2011 hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã tăng mạnh mẽ với tổng số vốn đầu tư giai đoạn này đạt 162 tỷ USD. Trong đó, năm thu hút đầu tư cao nhất là năm 2008 với tổng mức đầu tư 71,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, bên cạnh thành công, những kết quả đạt được thì quá trình áp dụng Luật Đầu tư vẫn còn những bất cập, hạn chế. Cụ thể, liên quan đến khái niệm doanh nghiệp ĐTNN vẫn còn nhiều khái niệm, nhiều cách hiểu khác nhau.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Quách Ngọc Tuấn, Luật Đầu tư 2005 đã tạo bước tiến quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Luật này quy định thông thoáng về quy trình đầu tư. Theo đó, Luật đã được áp dụng rộng rãi về đăng ký đầu tư và bãi bỏ, cấp phép, kiểm duyệt và trao quyền tự chủ cho các nhà đầu tư trong hoạt động kinh doanh của mình.

Khái niệm doanh nghiệp ĐTNN xuất hiện đầu tiên tại Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996, theo đó doanh nghiệp đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài và phần góp vốn của bên nước ngoài trong doanh nghiệp liên doanh không được thấp hơn 30% tổng số vốn.

Còn theo Luật Đầu tư 2006, được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại. Liên quan đến khái niệm này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn Điều lệ của doanh nghiệp trở lên. Cũng có trường hợp, doanh nghiệp thành lập và hoạt động ở Việt Nam có sở hữu của bên nước ngoài trên 49% là nhà ĐTNN.

Chính vì còn những khái niệm và cách hiểu khác nhau dẫn đến những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn là việc áp dụng thủ tục đầu tư khác nhau trong việc thành lập mới doanh nghiệp của nhà ĐTNN và lúng túng trong việc áp dụng pháp luật đối với những trường hợp thay đổi từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN thành doanh nghiệp trong nước và ngược lại. Vì vậy, theo đại diện của Vụ Pháp chế, sẽ sớm hoàn thiện khái niệm doanh nghiệp ĐTNN.

Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các diễn giả, các đại biểu nhằm thay đổi, bổ sung, sửa đổi Luật Đầu tư tạo cơ sở pháp lý, điều kiện, môi trường cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ban tổ chức Tọa đàm tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sẽ sửa đổi Luật Đầu tư trình Quốc hội trong thời gian tới./