Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Tư vấn thành lập công ty TNHH nhanh

Tư vấn thành lập công ty TNHH nhanh chỉ có tại Việt Tín

Bạn chưa biết phải làm hồ sơ như thế nào, cần những giấy tờ gì, nộp ở đâu và các khoản thuế phải đóng ra sao hãy sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH của chúng tôi.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 luật Doanh nghiệp 2005 và theo quy định tại Điều 20, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ những trường hợp không được quyền thành lập  công ty và quản lý doanh nghiệp được nêu tại khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
thì khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký lên phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tư vấn thành lập công ty TNHH tại Việt Tín:

Hồ sơ gồm có :
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:
a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;
b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong.

Hãy liên hệ với Việt Tín để được tư vấn thành lập công ty TNHH nhanh nhất , tiết kiệm nhất