Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Việt Tín với đội ngũ luật sư sẽ giúp bạn điều chỉnh bất kỳ một điều khoản nào trong giấy chứng nhận đầu tư như thay đổi địa chỉ, thay đổi tên hay thay đổi giám đốc đại diện … Liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn nếu bạn vướng mắc thủ tục hồ sơ.

1.   Tiếp nhận yêu cầu tư vấn:
Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của Việt Tín có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan.

2    Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thay đổi nội dung giấy phép đầu tư , chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
3.   Đại diện thực hiện các thủ tục:
 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi Giấy phép đầu tư.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp (nếu việc điều chỉnh dẫn đến phải đổi Dấu pháp nhân);
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty; 
4. Các giấy tờ và thông tin cần cung cấp:
 • Nội dung yêu cầu thay đổi;
 • Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực);
 • Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp ;
 • Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.