Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Không treo bảng hiệu bị phạt 1-5 triệu đồng

Hôm nay, Nghị định 37 quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, mức phạt 5-10 triệu đồng sẽ áp dụng cho doanh nghiệp đăng ký vốn nhưng thực tế không có vốn, đăng ký vốn lớn hơn số vốn có trên thực tế, không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên.

Đồng thời, phạt 1-5 triệu đồng đối với doanh nghiệp không gửi báo cáo tài chính, không treo bảng hiệu.

Các hộ kinh doanh cá thể vi phạm quy định (kê khai địa điểm kinh doanh không có thật, kê khai không chính xác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thay đổi địa điểm kinh doanh mà không đăng ký...) cũng có thể bị phạt đến 500.000 đồng.

Theo thống kê về mức độ vi phạm đăng ký kinh doanh tại TP HCM, có tới 3% số doanh nghiệp điều tra không hoạt động tại trụ sở đăng ký, đồng thời không khai thuế; 10% không treo bảng hiệu hoặc treo bảng hiệu không đúng quy định; 80% không thông báo về góp vốn; 70% không nộp báo cáo tài chính.