Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Quy định pháp luật mới nhất về ngành, nghề kinh doanh có điều kiệnQuy định dưới đây áp dụng cho các ngành nghề:


- Sản xuất con dấu;
- Sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage, tẩm quất);
- Cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà;
- Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn; sản xuất pháo hoa;
- Hoạt động in; photocopy;
- Dịch vụ cầm đồ; Dịch vụ đòi nợ;
- Trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh casino. Những quy định chung:

Nghị định 30/2000/NĐ-CP bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh
Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Nghị định 43/2009/NĐ-CP bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP
Luật Thương mại năm 2005
Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quy định về điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề, lĩnh vực cụ thể:

Thông tư 193/2010/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về ANTT; sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; cấp giấy phép mang pháo hoa; cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Thông tư 41/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 193/2010/TT-BTC
Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Thông tư 156/2012/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP
Thông tư 54/2006/TT-BVHTT hướng dẫn quản lý quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường
Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) hướng dẫn Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Thông tư 11/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp
Quyết định 32/2003/QĐ-TTg Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Nghị định 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh
Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Thông tư 36/2006/TT-BTC hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất
Thông tư 60/2006/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán
Thông tư 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN về Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
Thông tư 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Thông tư 08/2008/TT-BNV hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép SXt, KD sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự
Nghị định 19/2005/NĐ-CP điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động tổ chức giới thiệu việc làm
Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 19/2005/NĐ/CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
Nghị định 71/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 19/2005/NĐ-CP và Nghị định 71/2008/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động tổ chức giới thiệu việc làm Xử phạt vi phạm hành chính:

Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin (hết hiệu lực từ mục 3 đến mục 10 chương II)
Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá
Nghị định 06/2008/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Thông tư 15/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại