Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang - người bạn của nhà nông

Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang, là một mô hình Hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn; trở thành kênh dẫn vốn tin cậy cho bà con nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh; từng bước góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đây trở thành kênh dẫn vốn tin cậy của bà con nông dân ở các địa phương có quỹ tín dụng nhân dân.
Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang - người bạn của nhà nông
Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang - người bạn của nhà nông
       Để mua sắm đồ nghề, ngư cụ phục vụ khai thác thủy sản, chị Võ Thị Phương –thôn Sơn Hải –xã Kỳ Khang đã đến Quỹ TDND xã vay 20 triệu đồng, đây là đợt thứ hai chị tham gia vay vốn tại quỹ này. Ngoài 5 sào ruộng khoán, lúc nhàn rỗi, vợ chồng chị làm thêm nghề đánh bắt thủy hải sản ven biển để cải thiện thu nhập. Với mô hình sản xuất nhỏ này việc đến các ngân hàng vay rất khó khăn vì phải cần đến thế chấp cùng nhiều thủ tục rườm rà khác. Để có vốn kịp thời, chị Phương đã vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang. Với lãi suất hợp lý, thủ tục vay đơn giản, hình thức trả phù hợp với nông dân nên Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang đã tạo được lòng tin trong bà con nhân dân.
Với phương châm uy tín, an toàn, hiệu quả và không quá khắt khe về điều kiện thủ tục, nên chỉ sau 6 năm thành lập, Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang đã huy động tổng nguồn vốn hơn 23 tỷ đồng, với 1.770 thành viên tham gia.  Trong đó, bình quân mỗi năm cho từ 800 đến 1.000 lượt thành viên vay, dư nợ tại quỹ hơn 600 thành viên/ năm. Trong đó, chủ yếu bà con nhân dân đi lao động xuất khẩu, đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản… Để có được kết quả này, Quỹ tín dụng nhân dân Kỳ Khang đã tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu, tranh thủ huy động nguồn vốn nhàn rỗi, thành lập được mối quan hệ bền vững, tạo được lòng tin với khách hàng; chính vì vậy, nguồn vốn huy động năm sau cao hơn năm trước. Điều đáng ghi nhận là các thành viên vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn định.  Hiện nay, Quỹ tín dụng nhân dân Kỳ Khang được xếp là một trong những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu trong toàn tỉnh. Việc phát triển quỹ tín dụng nhân dân không những đem lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần đáng kể vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.


Người dân đến vay vốn tại Quỹ tín dụng Kỳ Khang

Để đảm bảo quyền lợi cho các thành viên vay vốn, quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang đã thực hiện theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng cũ và thực hiện cho vay thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp nông thôn.  Bên cạnh đó, Quỹ TDND Kỳ Khang đã thực hiện nắm bắt kịp thời chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tìm hiểu rõ nhu cầu vốn vay của các thành viên, đặc biệt ưu tiên cho các thành viên sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Hiện tại, quỹ đang hướng tới cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là tạo điều kiện giúp các hộ dân phát triển cây lâm nghiệp, khai thác đánh bắt thủy hải sản ven biển, đi lao động xuất khẩu, nuôi trồng thủy sản... Từ nguồn vốn này đã có hàng trăm thành viên là hộ nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Kỳ Khang.
  
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, bên cạnh sự hỗ trợ từ Trung ương, địa phương và phát huy nội lực trong dân để xây dựng NTM, UBND tỉnh đang kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp tiếp tục có sự hỗ trợ để các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí. Những hoạt động hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang đã đáp ứng nguồn vốn vay cho nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng  nông thôn mới./.