Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Thành lập chi nhánh công ty

Chuyên tư vấn thành lập chi nhánh công ty, cung cấp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty, đại diện nộp đơn thành lập chi nhánh công ty tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước: Thành lập chi nhánh tại hà nội, thành lập chi nhánh tại hồ chí minh.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Theo Điều 33, Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/04/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2010 (“Nghị định 43/2010/NĐ-CP”) thì để thành lập một chi nhánh tại Bắc Ninh, Công ty ông phải thực hiện theo trình tự thủ tục như sau:
- Thông báo thành lập chi nhánh;
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/N Đ-CP của người đứng đầu chi nhánh.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho công ty thành lập chi nhánh
trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Công ty phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Khoản 4 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP).
Theo Luật Quản lý thuế: trong vòng 10 ngày phải thông báo tới cơ quan thuế về việc có thêm đơn vị phụ thuộc.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh công ty Công ty:

 1.  Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
 2. Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;
 3. Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;
 4. Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh:

 1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập chi nhánh
 2.   Quyết định về việc thành lập chi nhánh
 3.  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh
 4.  Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 5.   Giấy ủy quyền
 6. Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

-        Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh;
-        Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
-        Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
-        Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
-        Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Dấu)
-        Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho chi nhánh;
-        Nhận Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho chi nhánh.

Quy trình thành lập chi nhánh công ty

 1. Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng để xác định nhu cầu của khách hàng. Tư vấn các quy định của pháp luật về chi nhánh.
 2. Soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh và chuyển cho khách hàng ký.
 3. Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng.
 4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 6. Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh với cơ quan quản lý Thuế.
 7.  Gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung thông tin chi nhánh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.
 8. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung bổ sung thông tin về chi nhánh.
 9.  Bàn giao các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty. Thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý.