Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Thành lập công đoàn cơ sở công ty cổ phần sản xuất thương mại Sao Mai

Xác định vai trò to lớn của tổ chức công đoàn trong sản xuất kinh doanh, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, mặc dù mới đi vào sản xuất, nhưng công ty cổ phần thương mại sản xuất bao bì Sao Mai đã sớm thành lập tổ chức công đoàn.

                 Upload
Công ty cổ phần thương mại sản xuất bao bì Sao Mai bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2010 tại cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên với số vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng và vốn lưu động gần 50 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm xây dựng, đến đầu tháng 9 năm nay đã đi vào sản xuất. Với hệ thống nhà xưởng, dây chuyền công nghệ hiện đại, mỗi  năm công ty sản xuất khoảng 24 triệu vỏ bao, doanh thu khoảng 130 tỷ đồng. Hiện nay công ty tạo việc làm thường xuyên cho 79 lao động, chủ yếu là con em địa phương với mức lương hơn 3 triệu đồng/ người/ tháng. Xác định vai trò của tổ chức công đoàn, ngay su khi đi vào sản xuất ổn định, được sự giúp đở của LĐLĐ Tĩnh, huyện, lãnh đạo công ty đã thành lập tổ chức công đoàn với 59 đoàn viên. Tại đại hội lần thứ nhất, công đoàn công ty đã bầu BCH mới. Tổ chức công đoàn được thành lập sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, tác phong kỷ luật cho công nhân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi động viên các đoàn viên công đoàn…

Được biết, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự tuyên truyền, vận động tích cực của LĐLĐ huyện, đến nay Cẩm Xuyên có 12 doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức công đoàn  và hoạt động có hiệu quả.