Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Thành lập công ty du lịch cần điều kiện gì?

Việc thành lập công ty du lịch được quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 và Luật du lịch hiện hành thì yêu cầu đăng ký kinh doanh công ty du lịch không bắt buộc đáp ứng điều kiện gì ngoài quy định về việc thành lập một công ty thông thường. Tuy nhiên để hoạt động du lịch nội địa, hay kinh doanh lữ hành quốc tế thì cần phải đáp ứng các điều kiện bao gồm:


Sau đăng ký kinh doanh cần thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động:


Đối với lữ hành nội địa:


+ Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.


+ Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế:


+ Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế; có chương trình du lịch cho khách du lịch nước ngoài.


+ Có đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.


+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.


+ Có ít nhất 3 nhân viên có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế được cấp theo quy định.