Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Thành lập Đoàn thẩm tra ở các cơ sở sản xuất chế biến thủy sản

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) vừa thành lập Đoàn thẩm tra xét chế độ giảm kiểm tra ở cơ sở sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu. Trước mắt, Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá đối với 3 doanh nghiệp là: Xí nghiệp Đông lạnh 7 - Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang (Agifish), Xí nghiệp Đông lạnh AGF 9 (Agifish) và Công ty Cổ phần Thủy sản Mê Kông (MeKongfish Co).Việc đánh giá được tiến hành dựa trên hiện trạng năng lực của cơ sở chế biến với 2 nội dung: đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm, trong đó lưu ý đối với phòng thử nghiệm đã được công nhận ISO/IEC 17025 và thực hiện thẩm tra những yêu cầu về quản lý hệ thống chất lượng phòng thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng sẽ đánh giá năng lực phân tích đối với từng chỉ tiêu mà doanh nghiệp đề nghị; trong đó lưu ý: lập danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra theo yêu cầu của chương trình quản lý chất lượng theo HACCP của doanh nghiệp; đối chiếu danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra so với hiện trạng năng lực phân tích của doanh nghiệp; tiến hành đánh giá năng lực phân tích cho từng chỉ tiêu mà doanh nghiệp có khả năng phân tích theo các nội dung.

Theo lãnh đạo Nafiqad, sau đợt tiến hành đánh giá này, nếu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định và có tên trong danh sách được xuất khẩu thủy sản vào một trong các thị trường EU, Na Uy, Thụy Sỹ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ được xem xét áp dụng tần suất kiểm tra điều kiện sản xuất 2 lần/năm và chỉ thực hiện lấy mẫu 1 trong 5 lô hàng liên tiếp xuất khẩu vào các thị trường trên. Nafiqad cũng sẽ giảm tần suất kiểm tra khi các doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện sau: trong vòng 12 tháng trước thời điểm đề nghị giảm kiểm tra, điều kiện sản xuất của doanh nghiệp liên tục đạt loại A.