Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Viết, đặt biển hiệu trái quy định sẽ bị xử phạt hành chính

Việc viết, đặt biển hiệu của tổ chức, cá nhân phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Trong trường hợp vi phạm thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Cụ thể, theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thì hành vi vi phạm quy định về việc viết, đặt biển hiệu sẽ bị xử phạt theo hình thức phạt tiền. Theo đó:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu không sát cổng hoặc mặt trước trụ sở của cơ quan, tổ chức, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu hoặc có biển hiệu quá số lượng được phép;

- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan đô thị;

- Không ghi đúng, không ghi đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Trên biển hiệu của cơ quan, tổ chức Việt Nam không viết bằng chữ Việt Nam mà chỉ viết bằng chữ nước ngoài;

- Thể hiện trên biển hiệu tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ Việt Nam;

- Thể hiện trên biển hiệu tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn tên bằng chữ Việt Nam;

- Biển hiệu có kèm quảng cáo.

3. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh mà không có biển hiệu cũng sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 nói trên; hoặc buộc phải treo biển hiệu đối với hành vi "không có biển hiệu"