Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Việt Nam: Cùng với Minsk thành lập trung tâm sản xuất và bán máy kéo "Belarus"

Bản đồ địa lý kinh doanh của Belarus đang được mở rộng. Quan hệ đầu tư và hiệc lực công nghiệp cùng với Việt Nam trong tương lai cần mang lại hàng chục thậm chí hàng trăm triệu dollar doanh số.
Dự án lớn đầu tiên là Xưởng máy kéo Minsk và Công ty máy kỹ thuật Việt Nam cùng phân tích khả năng thành lập một trung tâm liên doanh tại Việt Nam để sản xuất và bán máy kéo.
Triển vọng và những điều kiện của dự án được thảo luận trong cuộc gặp ngày hôm nay giữa Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich và Tổng Giám đốc hãng Việt Nam Trần Minh Trí.
Dự kiến là Trung tâm mới sẽ bán máy kéo không chỉ ở Việt Nam mà còn tỏa sang thị trường Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác ở vùng Đông Nam Á.